Vizuál - problémy s odpady jsou již minulostí
 • Odvoz a recyklace odpadu

  Odstranění, recyklace a druhotné využívání odpadů. Poskytneme kontejnery a nabídneme vhodnou svozovou techniku.

 • Vyklízecí práce a demolice

  Sanace a demolice budov i technologií a jejich následá recyklace. Přípravné práce pro stavby nebo likvidaci náletových dřevin.

 • Ekologie

  Sanace starých ekologických zátěží a škod. Kompostárna odpadů a čistírna odpadních vod k úpravě nebezpečných odpadů.

 • Prodej a pronájem

  Pronájem kontejnerů a sběrných nádob na ukládání odpadů všech typů a velikostí. Prodej specíálních nádob.

 • Poradenská činnost

  Supervizní činnost a poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství a ekologie.

AKTUÁLNĚ