O společnosti

Společnost Femme a Femme Plus působí na českém trhu od roku 1994. Nabízí a poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství a ekologie podnikům, podnikatelům a obcím s celorepublikovou působností.

Obrázek v hlavičce

Politika a vize společnosti

Vedení společnosti Femme Plus, a. s. spolu se všemi zaměstnanci se zavazuje k důslednému uplatňování této politiky, která je základním předpokladem úspěšného naplnění strategie společnosti.

Zákazníci

Ve vztahu k zákazníkům uplatňujeme flexibilní přístup k řízení a provádění zakázek, aktivní kontakt se zákazníky a spokojenost zákazníků jako náš hlavní cíl.

Partneři

Neustálou spoluprácí s partnery budeme snižovat náklady na naše služby.

Česká republika a veřejnost

Našim společným cílem je při všech činnostech zvažovat a plnit platné právní požadavky a to nejen v oblastech jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce. Obousměrná externí komunikace mezi naší společností a širokou veřejností nám pomůže společně spolupracovat na projektech, které povedou k neustálému zlepšování životního prostředí a image společnosti.

Zaměstnanci

Pravidelným školením a informováním všech zaměstnanců naší společnosti o vztahu k jakosti, životnímu prostředí a bezpečnosti práce budeme zvyšovat povědomí našich zaměstnanců a tím rozvíjet osobní vztah každého zaměstnance ke společnosti. ….

Neustálé zlepšování

Abychom mohli splnit všechny cíle našeho úsilí, musíme se neustále zlepšovat. Zlepšování je naším nástrojem k udržení životaschopnosti a dosažení úspěchu.

Životní prostředí

Předpovídáním a vhodnou přípravou technologie chceme snižovat dopady do životního prostředí.

Certifikáty

Společnost Femme Plus, a. s. má certifikovaný systém managementu jakosti a enviromentu vybudovaný v souladu s požadavky norem ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005.

Profesní oprávnění

 SCH_certifikatDoprava