Sběrný dvůr

Základním zařízením ke sběru výkupu a úpravě odpadů je sběrný dvůr odpadů v obci Bezděkov 2 km od Žatce. Na sběrném dvoře odpadů se nachází technické zázemí naší dopravy, garáže a dílny. Ve správní budově areálu je administrativní zázemí naší společnosti a dispečink dopravy odkud je řízen veškerý provoz dopravy a sběrného dvora.

Obrázek v hlavičce

Zařízení sběrného dvora odpadů

Odpady jsou přebírány a sváženy na sběrný dvůr odpadů od podniků, podnikatelů, obcí, ale i fyzických osob vlastní technikou nebo automobily původce odpadů nebo oprávněných osob. Odpady jsou dále ukládány do skladů odpadů, které jsou určeny ke krátkodobému uskladnění, k jejich finálnímu dotřídění před jejich samotným odvozem na zařízení určené k jejich dalšímu nakládání.

Sběrný dvůr odpadů slouží ke