Služby

Odvoz a recyklace odpadu

Odstranění, recyklace a druhotné využívání odpadů. Poskytneme kontejnery a nabídneme vhodnou svozovou techniku.
Více informací

Vyklízecí práce a demolice

Zemní, výkopové a demoliční práce nejmodernější technikou. Drcení stavebních odpadů a likvidaci náletových dřevin.
Více informací

Prodej a pronájem

Pronájem technického zázemí naší autodopravy. Pronájem kontejnerů a sběrných nádob na ukládání odpadů všech typů a velikostí.
Více informací

Ekologie

Sanace starých ekologických zátěží a škod. Kompostárna odpadů a čistírna odpadních vod k úpravě nebezpečných odpadů.
Více informací

Poradenská činnost

Poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství a ekologie. Supervizní činnost.
Více informací