Odvoz a recyklace odpadů

Odstraňování odpadů

Naše společnost přebírá od původců všechny druhy ostatních a nebezpečných odpadů vyjma vybraných zdravotnických odpadů, odpadů z krematorií a odpadních výbušnin. Tyto odpady svážíme vlastní technikou složenou z kontejnerových a cisternových speciálů na naše zařízení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů nebo přímo na zařízení našich smluvních partnerů.

Rádi s Vámi v místě původu odpadů nebo na základě Vaší poptávky zkonzultujeme jejich co nejefektivnější způsoby dalšího nakládání s nimi, tzn.:

Recyklace odpadů

Naše společnost se zabývá sběrem, výkupem a úpravou recyklovatelných odpadů. Mezi základní komodity, se kterými obchodujeme na trhu druhotných surovin, patří: