Vyklízecí práce a demolice

Demolice budov a technologií

demolice objektů:

Zemní a výkopové práce

Naše společnost nabízí jako další odvětví svých služeb přípravné práce pro stavby a jejich provádění. K těmto činnostem nám slouží tyto nakladače:

CAT 432 D

UNK 320

UNC 060

Likvidaci náletových dřevin

Naše společnost jako součást služeb nabízí vyřezání náletových dřevin, jejich odvoz na kompostárnu sběrného dvora odpadů v Bezděkově a jejich následné štěpkování a využití na kompostárně odpadů, kde jsou štěpky zapracovány do kompostové základny. Štěpkováním dojde k výrazné redukci materiálu a jeho zkompostováním jej vrátíme do přírody jako organickou hmotu v podobě substrátu (kompostu).